Tjenester

Våre produkter

Skatval Regnskapskontor BA betjener et stort antall næringsdrivende fordelt på et vidt spekter av næringer og organisasjoner. Kontoret betjener kunder med forretnings- og landbruksregnskap. Vi har også idrettslag og andre frivillige organisasjoner i kundeporteføljen.

Vi tilbyr et bredt spekter av økonomiske og administrative tjenester:

Regnskapsføring 

 • Fører alle typer regnskap for små og mellomstore bedrifter

Fakturering

 • Registrering av ordre

 • Fakturautsendelse

 • Oppfølging av betalinger

 • Purring og oppfølging av inkassosaker

Lønningsrutiner

 • Etter avtale med kunde utfører vi alle rutiner som gjleder lønnsarbeid

 • Innrapportering av opplysninger til det offentlige  når det gjelder skattetrekk arbeidsgiveravgift, samt melding til trygdekontor m.m.

 • Lønns- og trekkoppgaver

Remitering

 • Vi påtar oss å administrere kundens gjeld , og sørger for at regninger betales til rett tid.

Økonomistyring

 • Vi påtar oss å være kundens økonomiavdeling

Årsregnskap

 • Utarbeider i samarbeid med revisor årsregnskap for de av våre kunder som er pålagt dette

Ligningsoppgaver

 • Vi tar hele oppgaven med å utferdige ligningsdokumneter og selvangivelse

Økonomisk rådgivning

 • Økonomisk rådgivning innenfor de områder som naturlig tilligger oppdraget

Styre og generalforsamlingsarbeid

 • Bistår i forbindelse med styrearbeid

 • Sørger for at styre- og generalforsamlingsarbeidet skjer i samsvar med gjeldende lovgivning   

Firmaetablering og selskapsstiftelse

 • Bistår ved nyetablering, herunder valg av selskapsform, samt stiftelse av firma